انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه دوره 7، شماره 8

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

موارد تصویب شده:

1- با توجه به اختصاص جایزه اهدایی جناب آقای دکتر ناصری در خصوص پایان نامه‌های ارشد اپیدمیولوژی مقرر گردید برای تعیین معیارهای انتخاب، از اعضای بورد اپیدمیولوژی و هیئت مدیره انجمن، بصورت ایمیل، نظرخواهی بعمل آید.

2- با توجه به نامه آقای علیزاده انتشارت گپ 1111/112 مورخ 11/11/92 مقرر گردید با توجه به توان مالی انجمن فعلا مبلغ 15 میلیون ریال در وجه ایشان بابت بخشی از باقی مانده هزینه چاپ کتاب مرجع بیماریهای شایع پرداخت گردد.

 3- با توجه به درخواست اساتید محترم جناب آقای دکتر ملک افضلی و جناب دکتر ناصری مبنی براعلام انتشار کتاب اپیدمیولوژی کاربردی از طریق سایت، با عنایت به مصوبه قبلی که اسم کتاب با محتوا همخوانی ندارد، با توجه باهماهگی بعمل آمده باجناب آقای دکتر ملک افضلی مبنی بر اینکه در سایت در مورد نام و محتوی کتاب توضیح داده شود، مقرر شد از طریق سایت اطلاع رسانی لازم بعمل آید.

4- در خصوص پیشنهادعضویت مشترک مادام العمر اعضاء انجمن در انجمن بین المللی اپیدمیولوژی، موضوع با آقای دکتر مندیل مطرح گردیده است. مقرر شد که پس از اعلام نظر آن انجمن اقدام لازم بعمل آید.

 5- تصمیم اتخاذ شده درجلسه مشترک "هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته اپیدمیولوژی " و "هیات مدیره انجمن" درخصوص برگزاری سمیناریک روزه جایگاه اپیدمیولوژی در نظام سلامت توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران، در مورخ 10/خرداد/93، باترکیب دبیرعلمی و اجرائی: جناب آقای دکتر متولیان و هیئت علمی و اجرایی: آقایان دکتر هلاکوئی، دکتر سوری، دکتر صحت، دکتر مرادی، دکتر مصطفوی و دکتر لطفی، مورد تاکید قرار گرفت.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.84.fa
برگشت به اصل مطلب