انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه دوره 7 ، شماره 9، مورخ 93/2/6

حذف تصاویر و رنگ‌ها

صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران، دوره هفتم، شماره 9

موارد تصویب شده :

 1- در ارتباط با جایزه دکتر ناصری(اهدای دو جایزه به پایان نامه های کارشناسی ارشد) مقرر شد خانم دکتر یاوری نظر آقای دکتر ناصری را در این رابطه جویا شوند. پیشنهاد این بود که ترجیحا مقالات مجله اپیدمیولوژی در اولویت پذیرش باشند.

 2- در ارتباط با Joint Membership مقرر شد آقای دکتر مصطفوی پیگیری موضوع را انجام دهند.

 3- مقرر شد در صورتی که آقای دکتر متولیان مشکلاتی برای برگزاری سمپوزیوم یک روزه جایگاه اپیدمیولوژی در نظام سلامت داشته باشند، انستیتو پاستور ایران تولیت این برنامه را داشته باشند.

 4- مقرر شد آقای دکتر صحت در قسمت آموزش، قسمتی را تحت عنوان سوالات آموزشی راه اندازی نمایند که بصورت ماهانه و یا دو هفته ای یکبار، سوالات و متعاقبا جواب هایی را در آن قرار دهند.

 5- در ارتباط با ثبت مشخصات بروز شده اعضای هیات مدیره در ثبت شرکت‌ها، مقرر شد از شرکت‌های مرتبط کمک گرفته شود.

 6- آقای دکتر اکبرین به عنوان ویراستار جدید قرار شده است با مجله همکاری نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.99.fa
برگشت به اصل مطلب