210354- اخبار انجمن
جلسه مشترک انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران، انجمن ویروس شناسی ایران و انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/28 | 

جلسه مشترک انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران، انجمن ویروس شناسی ایران و انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

 
در راستای اجرایی کردن بخشی از بندهای فصل دوم اساسنامه های انجمن های علمی وزارت بهداشت، در تاریخ ۲۲ مرداد۱۴۰۱ جلسه مشترک انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران، انجمن ویروس شناسی ایران و انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران در محل دفتر جامعه علمی آزمایشگاهیان برگزار گردید.

در این جلسه بعد از بحث و تبادل نظر زمینه های همکاری مشخص و پیش نویسی برای انجام فعالیت های مشترک تهیه شد و در نهایت مقرر شد که این پیش نویس در هیات مدیره انجمن های مذکور بررسی شده و پس از تایید توسط هیات مدیره انجمن ها،  راه های عملیاتی کردن آن مشخص شود.

 گفتنی است ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان، متخصصان و همکاری با وزارت بهداشت و دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی،    ارائه خدمات آموزشی، علمی، فنی و پژوهشی ،     ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیتهای علمی،    ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبردفعالیتهای علمی و مشارکت در تشکیل شورای انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران از اهداف این اقدامات می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.128.517.fa.html
برگشت به اصل مطلب