210354- اخبار انجمن
مشاهده و دانلود فیلم آنالیز حساسیت در مطالعات مشاهده ای و مفهوم E.value

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/5/2 | 

مشاهده و دانلود فیلم آنالیز حساسیت در مطالعات مشاهده ای و مفهوم E.value

از سری ژورنال کلاب های انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران با همکاری هیات ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته اپیدمیولوژی (شماره ۳) ️

*آنالیز حساسیت در مطالعات مشاهده ای و مفهوم E.value* عنوان مقاله: Sensitivity analysis in observational research: introducing the E-value
برگزار کننده: گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
زمان: دوشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۳


مشاهده و دانلود فیلم در اینجا
نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.128.571.fa.html
برگشت به اصل مطلب