210354- اخبار انجمن
خلاصه سیاستی نقد برنامه هفتم توسعه منتشر شد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/5/24 | 

خلاصه سیاستی نقد برنامه هفتم توسعه منتشر شد
/ دانلود
ارسال خلاصه سیاستی نشست نقد برنامه هفتم توسعه به نمایندگان مجلس و کمیسیون های مرتبط
 
به همت انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران، خلاصه نکات سیاستی مطرح شده در نشست نقد برنامه هفتم توسعه که در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۲ و با حضور کارشناسان و متخصصان ذی ربط برگزار شد، تقدیم نمایندگان مجلس و کمیسیون های مرتبط گردید.
این نسخه سیاستی کوتاه که چکیده نظرات کاربردی کارشناسان مدعو در نشست انجمن بود، ازطرف گروه سلامت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به تمام نمایندگان محترم مجلس برای استفاده و بهره برداری ارسال گردید.

دانلود خلاصه سیاستی در اینجا
نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.128.575.fa.html
برگشت به اصل مطلب