210354- اخبار انجمن
نشست های تجربانه انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/12 | 

اولین جلسه از سلسله نشست های تجربانه انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران

 
با هدف :

- مرور تجربه زیستی اساتید و دانشجویان از آغاز تحصیل تا دوران کاری از کلام خودشان
- شکست و پیروزیهای دوران دانشگاهی
- راههای موفقیت و پیشرفت با تکیه بر تجربه افراد
- انتقال تجربیات زیستی و توصیه های کلیدی به جوانان و دانشجویان

 مهمان نشست اول: دکتر محسن اسدی لاری- استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران

-  زمان:  دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰
-  حضور مجازی در:
https://sr.kmu.ac.ir/ch/hivhub

 حضور برای عموم آزاد است.  به دیگران بویژه دانشجویان و دانش آموختگان جوان اپیدمیولوژی اطلاع رسانی کنید شرکت کنند.

 
نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.128.579.fa.html
برگشت به اصل مطلب