210354- اخبار انجمن
نهمین ژورنال کلاب کشوری اپیدمیولوژیست های ایران- کرمان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/28 | 

ژورنال کلاب کشوری شماره نهم انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران با همکاری هیات ممتحنه و برنامه ریزی رشته اپیدمیولوژی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار میشود.

-  زمان: دوشنبه سوم مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۳
-  حضور مجازی در:
https://sr.kmu.ac.ir/ch/hivhub
-  ثبت نام جهت اخذ گواهی:
اینجا کلیک کنید 
نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.128.589.fa.html
برگشت به اصل مطلب