210354- اخبار انجمن
اپیدمیولوژیست های ایرانی، متخصصین بینظیر در منطقه و دنیا هستند.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/15 | 

دبیر علمی دهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران: اپیدمیولوژیست های ایرانی، متخصصین بینظیر در منطقه و دنیا هستند.

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران، دکتر سید عباس متولیان دبیر علمی دهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی ایران عنوان کرد: امیدوارم مظلومیت متخصصین اپیدمیولوژیست های ایران برداشته شود؛ متخصصین ایرانی که در منطقه و دنیا بی نظیر هستند.

 وی افزود: دهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی ایران که در سه روز برگزار می شود نخستین کنگره بعد از پاندمی کرونا در ایران است که از این منظر از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بیش از ۷۰۰ مقاله که ۴۰۰ پوستر هم در آنها است به دبیرخانه ارسال شد و ۱۱۰ سخنرانی از سوی ۸۰ استاد ارائه می‌شود.

 دبیر علمی دهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی ایران خاطرنشان کرد: همچنین رویداد دانشجویی آینده نگاران سلامت و برپایی نمایشگاهی با تاکید بر پاندمی کرونا برگزار می‌شود که تمامی تولیدکنندگان واکسن کرونا در این نمایشگاه شرکت کرده اند.

 
نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.128.621.fa.html
برگشت به اصل مطلب