210354- اخبار انجمن
سومین جلسه تجربانه- دکتر سید رضا مجدزاده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/23 | 

 سومین جلسه از سلسله نشست های تجربانه انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
 با هدف :
■ مرور تجربه زیستی اساتید و دانشجویان از آغاز تحصیل تا دوران کاری از کلام خودشان
■ شکست و پیروزیهای دوران دانشگاهی
■ راههای موفقیت و پیشرفت با تکیه بر تجربه افراد
■ انتقال تجربیات زیستی و توصیه های کلیدی به جوانان و دانشجویان

 
👤 مهمان نشست سوم: دکتر سید رضا مجدزاده- استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
🔻 زمان:  سه شنبه ۱ اسفند ۱۴۰۲- ساعت ۱۸
🔻 حضور مجازی در:

https://webinar۱.skums.ac.ir/rooms/nn۹-xsu-rnf-jms/join
 
✍️  حضور برای عموم آزاد است.  به دیگران بویژه دانشجویان و دانش آموختگان جوان اپیدمیولوژی اطلاع رسانی کنید شرکت کنند.
نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.128.637.fa.html
برگشت به اصل مطلب