210354- نشستهای فصلی
فیلم هفدهمین نشست فصلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/10 | 


مشاهده و دانلود فیلم هفدهمین نشست فصلی انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در زمستان ۱۴۰۱:
 با موضوع سرطان در ایران و جهان

- زمان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ ساعت ۹ صبح

مشاهده و دانلود فیلم در اینجا
نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.145.558.fa.html
برگشت به اصل مطلب