210354- ژورنال کلابهای کشوری
فیلم/ ژورنال کلاب ۱/ مدل سازی بیماری های عفونی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/26 | 


فیلم/ ژورنال کلاب ۱/ مدل سازی بیماری های عفونی

 
اولین ژورنال کلاب کشوری انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران با همیاری و همکاری هیات ممتحنه رشته اپیدمیولوژی در تاریخ ۷ آذرماه ۱۴۰۱ به صورت مجازی برگزار شد. این ژورنال کلاب به یکی از روش های مدلسازی بیماری های عفونی با ارائه آقای دکتر محمدحسین پناهی، خانم یکتا رحیمی و خانم گلجمال جرجانی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرداخته است.

دبیرخانه این ژورنال کلاب ها در گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار دارد.


با تشکر از جناب آقای محمد آراد زندیه، عضو محترم انجمن که بعنوان عضو دانشجویی انجمن زحمت ویرایش فیلم جلسات انجمن را متقبل میشوند.

دانلود مستقیم و کامل فیلم
پخش و دانلود از آپارات
نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.146.543.fa.html
برگشت به اصل مطلب