210354- ژورنال کلابهای کشوری
آنالیز حساسیت در مطالعات مشاهده ای و مفهوم E.value

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/27 | 
از سری ژورنال کلاب های انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران با همکاری هیات ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته اپیدمیولوژی (شماره ۳)
 
آنالیز حساسیت در مطالعات مشاهده ای و مفهوم E.value

عنوان مقاله:
Sensitivity analysis in observational research: introducing the E-value

- برگزار کننده: گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
-  زمان: دوشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۳
-  حضور به صورت مجازی در اسکای روم (
اینجا کلیک کنید)

- ثبت نام جهت اخذ گواهی ( اینجا کلیک کنید)
 
 دبیرخانه برگزاری ژورنال کلاب های اپیدمیولوژی- گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.146.547.fa.html
برگشت به اصل مطلب