210354- ژورنال کلابهای کشوری
موضوع: آنالیز تورش های کمی ناشی از سوء طبقه بندی شیوع

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/1/28 | 
ژورنال کلاب کشوری شماره پنج انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران با همکاری هیات ممتحنه و برنامه ریزی رشته اپیدمیولوژی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار میشود:

موضوع:  آنالیز تورش های کمی ناشی از سوء طبقه بندی شیوع
زمان: دوشنبه ۴ اردیبهشت ساعت ۱۳ الی ۱۵
حضور مجازی در:
نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.146.559.fa.html
برگشت به اصل مطلب