انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- اخبار پایگاه
اعضای هیات مدیره دوره هفتم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به اطلاع همکاران محترم می‌رساند در مجمع عمومی مورخ 25/2/92 انجمن، انتخابات اعضای هیات مدیره دوره هفتم صورت گرفت که بر اساس نتایج آن، افراد زیر به عنوان هیات مدیره هفتمین دوره انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران انتخاب شدند:

آقای دکتر ابوالحسن ندیم 

آقای دکتر کورش هلاکوئی نائینی

آقای دکتر منوجهر کرمی 

خانم دکتر پروین یاوری
اقای دکتر محسن اسدی لاری

آقای دکتر رضا چمن 

آقای دکتر احسان مصطفوی 


اعضای علی البدل:

آقای دکتر قباد مرادی 

آقای دکتر مجتبی صحت


بازرس انجمن: 

دکتر اخویزادگان


در ضمن در اولین جلسه هیات مدیره دوره جدید که در مورخ 25/2/92 در یاسوج برگزار کردید به شرح زیر با اجماع آرا افراد انتحاب شدند:

آقای دکترابوالحسن ندیم: ریاست انجمن
آقای دکتر کورش هلاکوئی نائینی: نایب رئیس و دبیر انجمن

آقای دکتر احسان مصطفوی: خزانه دار انجمن


نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.61.17.fa
برگشت به اصل مطلب