انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- اخبار پایگاه
تبریک به جناب آقای دکتر منصورنیا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران و همکاران گرامی

 باسلام و احترام

ضمن تبریک به جناب آقای دکتر منصورنیا استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص چاپ مقاله متدولوژی درمعتبرترین مجله اپیدمیولوژی دنیا نظر شما دوستان را به تمجید داوران از این مقاله در زیر جلب می نمایم امید است که در آینده نزدیک با وجود این دانشمندان جوان، ایران در زمره کانون دانش اپیدمیولوژی در منطقه و جهان قرار گیرد.

با آرزوی موفقیت بیشتر برای ایشان

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.61.25.fa
برگشت به اصل مطلب