انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- اخبار پایگاه
آرزومند موفقیت های جدی تر برای اپیدمیولوژ‍یست های ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
با سلام و احترام و عرض تبریک عید سعید فطر
از اظهار لطف اساتید محترم، دوستان و همکاران گرامی و دانشجویان عزیز بسیار ممنونم و آرزومند موفقیت های جدی تر برای جامعه اپیدمیولوژی ایران
می باشم. اخیرا مقاله ای در SIM چاپ شده است که موضوعات مطرح شده در مقاله اینجانب را با فرمول های ریاضی و مثال های عددی بحث می کند و نقش واریانس را نیز مورد بررسی قرار می دهد : http://uploadtak.com/images/i629_sim5879.pdf برای مثال هر دو مقاله برای اولین بار نشان می دهند که چرا لحاظ نکردن یک متغیر همسان شده در آنالیز مطالعه کوهورت به تورش می انجامد حتی اگر آن مخدوش کننده تعدیل گردد. مقاله SIM توسط یک آماردان سوئدی با همکاری گرینلند و همزمان با مقاله اینجانب نوشته شده است. گرینلند اصرار داشت 2 مقاله یکی شوند و آنالیزهای گرافیکی و عددی در کنار هم قرار گیرند که البته به دلیل اینکه 2 نفر مدعی اسم اول بودند امکانپذیر نبود. ولی در هر صورت خواندن این 2 مقاله مکمل در کنار هم خالی از لطف نمی باشد.
 ارادتمند محمد علی منصورنیا
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.61.29.fa
برگشت به اصل مطلب