انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- اخبار پایگاه
یازدهمین کنگره اروپایی اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی به شکل وبینار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/20 | 
۱۱th European Epidemiology and Public Health Congress
November ۱۹, ۲۰۲۱ Webinar
Theme: Challenges encountered and solutions adopted in the field of Epidemiology & Public Health
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.61.462.fa
برگشت به اصل مطلب