انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- اخبار پایگاه
پایان دادن به انتقال کرونا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/11 | 
پایان دادن به انتقال ویروس جدید کرونا یکی از راه های بازگشت به حالت عادی است.  استفان فلاشه، اپیدمیولوژیست واکسن در دانشکده بهداشت و طب گرمسیری لندن، می‌گوید: اما یک راه دیگر، می‌تواند پیشگیری از بیماری شدید و مرگ باشد. براساس دانش موجود تا به امروزدرباره کووید-۱۹، مصونیت گله ای (ایمنی جمعی) از طریق واکسن ها به تنهایی بعید است". اکنون زمانی است برای انتظارات واقع بینانه تر. فلاشه می‌گوید واکسن «یک پیشرفت کاملاً شگفت‌انگیز» است، اما بعید است که به طور کامل گسترش ویروس را متوقف کند، بنابراین باید به این نکته فکر کنیم که چگونه می‌توانیم با ویروس زندگی کرد. این امر به آن اندازه ای که بنظر می رسد، تلخ و ناممکن نیست. حتی بدون ایجاد مصونیت گله ای، به نظر می رسد که توانایی در واکسیناسیون افراد آسیب پذیر باعث کاهش بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر ناشی از کووید-۱۹ شود. این بیماری ممکن است به این زودی ها ناپدید نشود، اما احتمالاً اهمیت آن کاهش می یابد.
آبان ۱۴۰۰
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.61.472.fa
برگشت به اصل مطلب