انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- اخبار پایگاه
خبر درگذشت آقای دکتر نادر اسمایل نسب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/12 | 
ز خبر درگذشت دکتر نادر اسماعیل نسب، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، "عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته اپیدمیولوژی" بسیار متاثر و متاسف شدیم. استاد دکتر نادر اسماعیل نسب در مرام، مردمداری، محبت و انسان دوستی از نوادر روزگار بود، به همه اعضای محترم، دوستان و عزیزان تسلیت عرض می نماییم. برای آن مرد بزرگ آرامش و علو درجات، و برای بازماندگان به خصوص فرزندان نخبه ایشان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
۱۲ دی ۱۴۰۰
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.61.483.fa
برگشت به اصل مطلب