انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- نشانی و تلفن دفتر انجمن
نشانی و تلفن دفتر انجمن

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

آدرس: آدرس: تهران، محله مخصوص، خیابان شهید ساعد آقابالازاده، بن بست سوم شمالی- پلاک ۱، طبقه سوم، واحد ۷، کد پستی ۱۳۳۳۷۱۶۹۱۸
شماره تلفن: ۰۲۱۸۸۹۷۴۴۶۳

همراه: ۰۹۱۸۳۳۶۶۵۴۸

شماره فکس: شماره ۰۲۱۴۱۴۲۵۵۵۵- داخلی ۳۹۳۷۲
لطفا جهت ارسال کلیه مکاتبات با ادرس دفتر مجله اپیدمیولوژی ایران به شرح زیر ارسال نمایید:

تهران- کدپستی:۱۴۱۷۶۱۳۱۵۱

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.85.111.fa
برگشت به اصل مطلب