انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- پرسش و پاسخ
مصاحبه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
با سلام اقای دکتر رفرنس بیماریهای غیر واگیربرای ارشد اپیدمیولوژی چیست؟
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.89.163.fa
برگشت به اصل مطلب