بایگانی بخش صورتجلسات هیات مدیره

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 79 | تعداد کل بازدید های مطالب: 381,690 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه هیئت مدیره، ۷ اسفند ماه - 1400/12/14 -
:: یکصد و هشتاد و سومین جلسه هیئت مدیره، ۱۸ دی ماه - 1400/11/29 -
:: صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳ مهر ماه ۱۴۰۰ - 1400/8/8 -
:: صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۰ - 1400/3/19 -
:: صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ - 1400/3/6 -
:: صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۸ بهمن ماه ۹۹ - 1399/11/23 -
:: صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳ دی ماه ۹۹ - 1399/11/8 -
:: صورتجلسه هیات مدیره روز چهارشنبه مورخ ۷ آبان ماه ۹۹ - 1399/10/2 -
:: صورتجلسه هیات مدیره روز چهارشنبه مورخ ۵ شهریور ماه ۱۳۹۹ - 1399/6/15 -
:: توصیه_ها_برای_پیشگیری_ کرونا_بعد_از_کنکور - 1399/6/3 -
:: صورتجلسه هیات مدیره روز شنبه مورخ ۷ تیر ماه ۱۳۹۹ - 1399/4/21 -
:: صورتجلسه هیات مدیره روز شنبه مورخ ۷ تیر ماه ۱۳۹۹ - 1399/4/2 -
:: صورتجلسه هیات مدیره روز شنبه مورخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ - 1399/3/6 -
:: صورتجلسه هیات مدیره شنبه 3 اسفند ماه 98 - 1398/12/7 -
:: صورتجلسه هیات مدیره شنبه 5 بهمن ماه 98 - 1398/11/20 -
:: صورتجلسه هیات مدیره شنبه 7 دی ماه 98 - 1398/10/27 -
:: صورتجلسه هیات مدیره شنبه 2 آذر ماه 98 - 1398/9/16 -
:: صورتجلسه هیات مدیره شنبه 11 آبان ماه 98 - 1398/8/28 -
:: صورتجلسه هیات مدیره شنبه 6 مهر ماه 98 - 1398/7/17 -
:: صورتجلسه هیات مدیره شنبه 9 شهریور ماه 98 - 1398/6/14 -
:: صورتجلسه هیات مدیره شنبه 5 مرداد ماه 98 - 1398/5/13 -
:: صورتجلسه هیات مدیره شنبه 1 تیر ماه 98 - 1398/5/2 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،شنبه مورخ 31 اردیبهشت ماه 98 - 1398/3/10 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،شنبه مورخ 31 فروردین ماه 98 - 1398/2/3 -
:: صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،شنبه مورخ یازدهم اسفند ماه 97 - 1397/12/26 -
صفحه 1 از 4    
اولین
قبلی
1