210354- تازه های نشر
کتابچه نوزدهمین نشست فصلی منتشر شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/7 | 

کتابچه نوزدهمین نشست فصلی منتشر شد

کتابچه نوزدهمین نشست فصلی انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران با موضوع: " تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در علوم پزشکی و چالش های آن در ایران" منتشر شد.

این نشست سوم آبان ۱۴۰۲ برگزار شد.

 
نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.73.610.fa.html
برگشت به اصل مطلب